Legislativa

Nový stavební zákon, tj. zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, uplatnil v řízeních institut závazného stanoviska podle ustanovení § 149 správního řádu. V návaznosti na institut závazného stanoviska upravil nový stavební zákon v ustanovení § 4 odst. 6 koordinované závazné stanovisko jako zvláštní institut.Více informací zde

Ceník

Program jsme se snažily finančně zpřístupnit co možná největšímu počtu obcí, které obzvláště v dneštění době bojují s napjatým rozpočtem.

Všechny ceny jsou uvedené včetně DPH a pro libovolný počet stanic v rámci úřadu. Kompetní ceník naleznete zde

Vaše dotazy

Své dotazy a připomínky týkající se cenových tarifů, možností slev a obecné funkce programu můžete konzultovat s našimi pracovníky na lince +420 777 637 042, nebo emailem na hdmedia@hdmedia.cz.

Pro registrované zákazníky

Našim zákazníkům jsme připravily jako další možnost kontaktu s našimi pracovníky formulář technické podpory který naleznete na této stránce
Program je v aktuální verzi 1.6.0

Koordinované stanoviskoKoordinované stanovisko

[Dotazy k cenové politice zasílejte prosím na marketingové oddělení]

Ceník aplikace je koncipován tak, aby nebylo pro malé obce, nebo pro obce s napjatým rozpočtem problémem dosáhnout na náš produkt. Dále pak pokud se obec s rozšířenou působností rozhodne poskytnout produkt i obcím ve svém správním obvodu tzv. hostování, získává každá z těchto obcí slevu na pořízení aplikace.

Vzniká tak tím i cíl celého projektu a to, propojit on-line všechny úřady ve správním obvodu a zpřístupnit jim veškeré podklady k jejich práci. Žadatelé si mohou požádat o stanovisko na kterémkoli z těchto úřadů a vše se promítne i dotčeným orgánům na ostatních úřadech.

CeníkCeník


Ceny jsou uvedeny včetně DPH
Nejsme plátci DPH
Aplikaci je možno nainstalovat na libovolný počet stanic v rámci úřadu.