Legislativa

Nový stavební zákon, tj. zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, uplatnil v řízeních institut závazného stanoviska podle ustanovení § 149 správního řádu. V návaznosti na institut závazného stanoviska upravil nový stavební zákon v ustanovení § 4 odst. 6 koordinované závazné stanovisko jako zvláštní institut.Více informací zde

Ceník

Program jsme se snažily finančně zpřístupnit co možná největšímu počtu obcí, které obzvláště v dneštění době bojují s napjatým rozpočtem.

Všechny ceny jsou uvedené včetně DPH a pro libovolný počet stanic v rámci úřadu. Kompetní ceník naleznete zde

Vaše dotazy

Své dotazy a připomínky týkající se cenových tarifů, možností slev a obecné funkce programu můžete konzultovat s našimi pracovníky na lince +420 777 637 042, nebo emailem na hdmedia@hdmedia.cz.

Pro registrované zákazníky

Našim zákazníkům jsme připravily jako další možnost kontaktu s našimi pracovníky formulář technické podpory který naleznete na této stránce
Program je v aktuální verzi 1.6.0

Koordinované stanoviskoKoordinované stanovisko

[Co program přináší]

Agenda je pomocníkem při vedení koordinovaného řízení, které se řídí stavebním zákonem. Umožňuje vést vše jednoduše a přehledně se všemi náležitostmi, které připadají v úvahu a počítá i s možností rozšíření dle individuálních potřeb jednotlivých úřadů.

Je rovněž bráno v úvahu propojením obcí v rámci správního obvodu obcí s rozšířenou působností. Díky tomuto postupu může být výsledné rozhodnutí vydáno ve velmi krátkém časovém horizontu.
Publikaci k programu ve formátu PDF naleznete Zde [50 kB]


Důležité vlastnostiDůležité vlastnosti

[Více informací naleznete v publikaci k programu]

Vzhled programuVzhled programu

[Některá základní rozhraní aplikace]
Vzhled programu